DIQ Academy

Gen AI Masterclass

ก้าวข้าม Prompt ไปอีกขั้นกับ Generative AI for Business & Marketing

Learn from the Real Experts

26 - 27 October 2023

(Limited Seats)

ก้าวแรกของการสร้าง AI-First Organization และการเปิดโลก Generative AI ที่คนทำงานทุกคนต้องรู้และทำให้เป็น! เพื่อเข้าถึงและเข้าใจโอกาสของ Generative AI กับโลกของธุรกิจและการตลาดแห่งอนาคต และการใช้ GPT ในการวิเคราะห์ ทำ Businessplan ทำการตลาด ครีเอทีฟโฆษณา และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

26 - 27 October 2023

2 days of learning and an intensive workshop from the real experts

ลงลึกกับ Gen AI/GPT for Business & Marketing และ Productivity จากผู้นำองค์กรแถวหน้าที่มองเห็นอนาคตของ Generative AI อย่างไมโครซอฟ, Google ประเทศไทย, FWD Insurance, SCG, Bitkub Capital Group, Experience Matters, Brandbaker และ Workshop อย่างลงลึก โดยโชค วิศวโยธิน ผู้ร่วมแต่งหนังสือ "ChatGPT:AI ปฏิวัติโลก" และวิทยากร "Prompt Master" กับ ChatGPT และ Generative AI ให้กับผู้บริหารและบริษัทชั้นนำกว่า 50 องค์กร

Day 1

  • Creating an AI-First Organization and the Power of Generative AI
  • Generative AI Opportunity for Business
  • Unearth the Secrets: What Every Marketer Should Know about Generative AI
  • The Ultimate Playbook: AI First Marketing Strategies for Unbeatable Success
  • Tread Lightly: The Double-edged Sword or AI in Marketing

Day 2

  • Generative AI for Creative and Advertising
  • Ad experiences with generative AI
  • How brands use Generative AI for Business and Marketing
  • Intensive workshop on Using Generative AI tools and ChatGPT for work and business
  • How GPT can be used to drive business growth and innovation as well as market research, customer service, etc.

LEARN FROM THE REAL EXPERTS

Book you seat now!

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

EVENT DETAIL

เรียนวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 18:00 น.

สถานที่: โรงแรม Hotel Nikko Bangkok

ค่าอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

15,900 บาท + VAT 7% = 1,113 ยอดรวมทั้งสิ้น 17,013 บาท

สำหรับนิติบุคคล

สามารถหักภาษีณ ที่จ่ายได้ 3%

ยอดสัมมนา = 15,900 บาท

หัก ณ ที่จ่าย 3% = 477 บาท + Vat 7% = 1,113 บาท

ยอดรวมทั้งสิ้น = 16,536 บาท

การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี: บจก. ดิจิทัล ไอคิว

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 025-8-40874-8 ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบิ๊กซีอ่อนนุช

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่

contact@DIQacademy.com

1. แจ้งหัวข้อการอบรม

2. หลักฐานการโอนเงิน วัน เวลา และสถานที่ที่โอน

3. รายละเอียดของผู้เข้าอบรม -- ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก

ใบแจ้งหนี้

หากต้องการใบเสนอราคา รบกวนส่งรายละเอียด ดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

2.สำเนา ภ.พ. 20

3.ชื่อนามสกุล อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

4.ส่งมาที่ contact@diqacademy.com

หากต้องการใบกำกับภาษี

กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

2. สำเนา ภ.พ.20

3. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุที่อยู่ตามนี้ พร้อมจัดส่ง หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตัวจริงมาที่ ฝ่ายบัญชี บริษัท ดิจิทัล ไอคิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) 288/392 หมู่บ้านเดอะเซนโทรวัชรพล ซอย9/4 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เลขที่ประตัวผู้เสียภาษี 0-1055-60041-43-1

4. ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งให้เมื่อทาง Digital IQ ได้รับเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หลังจากได้รับเอกสารการโอนเงินและข้อมูลแล้ว ทาง Digital IQ Academy จะส่ง Confirmation Letter เพื่อยืนยันการร่วมงานกลับไปทางอีเมล์ของผู้เข้าอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Digital IQ Academy (by Marketing Oops!)

Learn from the Real Experts

Digital IQ Academy