DIQ Academy

CERTIFICATE PROGRAM

Upskill เรียนเพิ่มความรู้ในสายงานแบบเจาะลึก

Certificate Program นําเสนอหลักสูตร และสอนโดย Expert ตัวจริงในอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยอมรับ มีประสบการณ์จริง และผ่านการทํางานด้านกลยุทธ์การวางแผน และได้แก้ปัญหาให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนํามาแล้ว

เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร

Certificate Program เหมาะกับใคร

หลักสูตรล่าสุดDIQ Academy คอร์สสอนออนไลน์เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำด้านสายงานดิจิทัล เทค และธุรกิจของไทย

เพิ่มความเป็น Professional ในสายงานของคุณ
กับ 25+ Professional courses ในวันนี้ และเพิ่มเติมอีกมากมายในอนาคต

หากมีข้อสงสัย

คำถามด้านล่างอาจจะช่วยคุณได้