DIQ Academy
Executive Media Training

ผู้บริหารในยุคนี้ คิดว่าเป็น “Spokesperson” หรือ “Answersperson” Marketing Oops! และ Digital IQ Academy ขอเชิญผู้บริหารร่วมหลักสูตร Executive Media Training หลักสูตรที่เป็น A Must ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้บริหารรุ่นใหม่ และเจ้าของธุรกิจ ได้เรียนรู้และรับมือกับสื่อในทุกสถานการณ์

DIQ Academy คอร์สสอนออนไลน์เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำด้านสายงานดิจิทัล เทค และธุรกิจของไทย

เพิ่มความเป็น Professional ในสายงานของคุณ
กับ 25+ Professional courses ในวันนี้ และเพิ่มเติมอีกมากมายในอนาคต

หากมีข้อสงสัย

คำถามด้านล่างอาจจะช่วยคุณได้


ABOUT

DIQ Academy เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง ทุกคอร์ส... อ่านต่อ

คอร์สทั้งหมด

SOCIAL CONNECT

Copyright © 2023 Digital IQ Academy, All rights reserved