DIQ Academy
DATA DRIVEN MARKETING in ACTION

Marketing Oops! และ Digital IQ ขอเชิญทีมงานการตลาด และบุคคลสำคัญของบริษัท ที่เห็นความสำคัญ และต้องการเข้าใจถึงวิธีการใช้ DATA เพื่อสร้าง Growth ให้กับบริษัท จาก Understand > Collect > Acquire > Activate > Revenue > Retention ทำการตลาดสร้างยอดขายให้ได้ผล ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทีมงาน ได้เข้าใจวิธีการทำงานของ DATA Driven Marketing, Personalized Marketing และ DATA for CRM เพื่อนำกลับไปสร้างการเติบโตของบริษัท ใช้งบประมาณอย่างตรงจุด รักษาฐานลูกค้าให้ยังคงอยู่ ซื้อสินค้าและใช้บริการของเรา

DIQ Academy คอร์สสอนออนไลน์เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำด้านสายงานดิจิทัล เทค และธุรกิจของไทย

เพิ่มความเป็น Professional ในสายงานของคุณ
กับ 25+ Professional courses ในวันนี้ และเพิ่มเติมอีกมากมายในอนาคต

หากมีข้อสงสัย

คำถามด้านล่างอาจจะช่วยคุณได้


ABOUT

DIQ Academy เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง ทุกคอร์ส... อ่านต่อ

คอร์สทั้งหมด

SOCIAL CONNECT

Copyright © 2023 Digital IQ Academy, All rights reserved