DIQ Academy
CTALK Putting Digital Transformation To Work

Marketing Oops! และ Digital IQ ขอเชิญผู้บริหารระดับสูง และบุคคลสำคัญของบริษัท ที่เห็นความสำคัญและกำลังหาทางออกของการทำ Digital Transformation มาร่วมรับฟัง เรียนรู้ และเวิร์คช็อป ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการทรานฟอร์มธุรกิจ ทั้ง Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Blockchain, Automation, Robotics, Data, IoT และ Cloud ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในอนาคต และจะนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างไร พร้อมร่วมรับฟังการทำ Digital Business Transformation

DIQ Academy คอร์สสอนออนไลน์เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำด้านสายงานดิจิทัล เทค และธุรกิจของไทย

เพิ่มความเป็น Professional ในสายงานของคุณ
กับ 25+ Professional courses ในวันนี้ และเพิ่มเติมอีกมากมายในอนาคต

หากมีข้อสงสัย

คำถามด้านล่างอาจจะช่วยคุณได้


ABOUT

DIQ Academy เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง ทุกคอร์ส... อ่านต่อ

คอร์สทั้งหมด

SOCIAL CONNECT

Copyright © 2023 Digital IQ Academy, All rights reserved